Jaskra jest bardzo groźną chorobą polegającą na stopniowym zanikaniu nerwu wzrokowego, której efektem może być całkowita...